Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

tworcze
7573 8a6f
Reposted fromkrucza krucza vianimfomanka nimfomanka
tworcze
8436 9c46
Reading
Reposted fromzajebela zajebela vianimfomanka nimfomanka
tworcze
- Kiedy zdążyliśmy się zestarzeć?
- Ja tam zawsze byłam stara i dobrze mi z tym. Skoro bolą mnie mięśnie to znaczy, że ich używałam. Co noc chodziłam do ukochanego faceta. Mam parę zmarszczek, ale za to wyleżałam się na plaży. Wyglądam jak wyglądam, bo piłam i paliłam. Żyłam, kochałam, tańczyłam, śpiewałam, harowałam i bzykałam się do woli. Nie narzekałam. Starość nie jest zła.
— The Guardian
Reposted frommissbrodka missbrodka vianimfomanka nimfomanka
tworcze
0642 8c75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianimfomanka nimfomanka
tworcze
Zainteresowania? Języki obce. Najlepiej męskie.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianimfomanka nimfomanka
tworcze
To cud, że ciekawość jest w stanie przetrwać formalną edukację.
— Albert Einstein
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
tworcze
tworcze
1304 4a7c 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
tworcze
Niebo nie zna wściekłości takiej, jak miłość w nienawiść zmieniona, ni piekło nie zna furii takiej jak kobieta wzgardzona.
— William Congreve (z książki The Mourning Bride)
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
tworcze
7113 bfa3 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
tworcze
5596 90e6 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
tworcze
tworcze
tworcze
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viapeudechance3 peudechance3
tworcze
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaavooid avooid
tworcze
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaavooid avooid
tworcze
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaavooid avooid
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaavooid avooid
tworcze
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
tworcze
0907 fedf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl