Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

tworcze

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viawszystkodupa wszystkodupa

October 10 2017

tworcze
1233 b6b7
Reposted fromnyaako nyaako viasucznik sucznik
7976 815b 500
tworcze
5190 c659 500
Reposted fromzciach zciach viaRedPenny RedPenny
tworcze
Reposted fromshakeme shakeme viaRedPenny RedPenny
tworcze
1234 ba85
Reposted fromnyaako nyaako viakotfica kotfica
9062 c0d0
tworcze
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
tworcze
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapjotreqqq pjotreqqq
tworcze
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapjotreqqq pjotreqqq
tworcze
6189 628e 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaTiffanys Tiffanys
tworcze
2924 a64d
Reposted fromkobiety kobiety viatoniewszystko toniewszystko
tworcze
2118 9913
Reposted fromumjetnost umjetnost viatoniewszystko toniewszystko
tworcze
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky viadreamboat dreamboat
tworcze
5124 5e0c 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaZlaKobieta ZlaKobieta
tworcze
3368 bf08 500
Reposted fromAlcea Alcea viaZlaKobieta ZlaKobieta
tworcze

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viakotfica kotfica
tworcze
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viakotfica kotfica
tworcze
7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
tworcze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl