Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

tworcze
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
tworcze
8182 3145
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakotfica kotfica
tworcze
9663 de2f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakotfica kotfica
tworcze
eye roll, viking style
Reposted fromsaski saski viakotfica kotfica
tworcze
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viakotfica kotfica
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viakotfica kotfica
tworcze
5896 c777
Reposted fromretro-girl retro-girl viakotfica kotfica
tworcze
2308 3db4
Reposted fromcalifornia-love california-love viakotfica kotfica
tworcze
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viakotfica kotfica
tworcze
4910 7313 500
Reposted fromfoina foina viakotfica kotfica
tworcze
0755 9f2b 500
Reposted fromcalifornia412 california412 viakotfica kotfica
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viakotfica kotfica
tworcze
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
tworcze
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamboat dreamboat
tworcze
7956 5089
Reposted fromdontbemad dontbemad viadreams96 dreams96
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
6953 97fa 500

rai-r:

@tealereynolds/instagram

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula
tworcze
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaszarakoszula szarakoszula
2629 2c28 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viainsatiability insatiability
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl