Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

tworcze
Zasługujesz na to, aby ktoś Cię wreszcie docenił. Pokochał, tak naprawdę, żeby Twoje imię było bezpieczne w jego ustach. Zasługujesz na to.
Reposted fromzabka zabka viadreams96 dreams96
tworcze
1291 38f4 500
tworcze
To było tak dawno. Tak wiele się zmieniło od tamtego dnia, kiedy nasz kontakt się urwał. Kiedy z dnia na dzień coraz bardziej oddalaliśmy się, kiedy brakowało wspólnych tematów. Pewnego dnia przestaliśmy się do siebie odzywać. Tak po prostu. Bez żadnego wyjaśnienia, bez żadnego ważniejszego powodu. Tak wiele się wydarzyło przez ten czas bez Ciebie, a ja nadal nie umiem zapomnieć, nadal wspominam.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardzie~fb
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadreams96 dreams96
tworcze
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadreams96 dreams96
tworcze
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viadreams96 dreams96
tworcze
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viadreams96 dreams96
tworcze
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viadreams96 dreams96
tworcze
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viadreams96 dreams96
tworcze
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viadreams96 dreams96
tworcze
Reposted fromFlau Flau viapeudechance3 peudechance3
tworcze
8865 0df4 500
Reposted frompesy pesy viapeudechance3 peudechance3
tworcze
Znała tego, który na nią czekał w każdy dzień tygodnia (...) biegł ku niej nie zważając na obecność ludzi, obejmował i mówił: jesteś. Nie musiał dodawać tego całego banalnego szajsu: "kochana moja" lub "śliczna moja", "tęskniłem za tobą". Po prostu mówił: jesteś. I to jego: jesteś, odbierała jak najpiękniejsze wyznanie (...). Nie potrzebowała innego. Jestem, odpowiadała.
— Ewa Maria Ostrowska „Abonent czasowo niedostępny”
tworcze
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
tworcze
6410 c618 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
tworcze
Nie przeciągaj pożegnania, bo to męczące. Zdecydowałeś się odejść, to idź.
— Antoine de Saint-Exupéry - Mały Książę
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahisteryczna histeryczna
tworcze
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. - Brud
Reposted fromnezavisan nezavisan viaDaisy88 Daisy88
tworcze
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaDaisy88 Daisy88
tworcze
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viazjebalosie zjebalosie
tworcze
tworcze
1730 c4d6 500
Reposted fromnutt nutt viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl