Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

tworcze
8367 b325 500
Reposted fromseaweed seaweed viaavooid avooid

February 26 2018

tworcze
Silna kobieta to taka, która widzi swoje błędy wynikające ze słabości. Nie wierzę w istnienie kobiety stabilnej emocjonalnie zawsze... Menstruacja to uniemożliwia. 
— "Porypana panna"
tworcze
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viapersona-non-grata persona-non-grata

February 09 2018

8859 5b08 500
Reposted frombreakings breakings viaZircon Zircon
tworcze
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
tworcze
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł

January 27 2018

tworcze
8087 efff
Reposted fromsavatage savatage viabylejaka bylejaka
tworcze

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

— malutkizaczarowanyświat
tworcze
tworcze
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
Ja jestem mało pobożny, ale dla Ciebie mogę klęknąć na kolana.
— I tak nie czytasz mojej zupy
tworcze
Boję się, że starczy mi wiary tylko na plany i marzenia, a zabraknie na ich realizację.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
tworcze
Chce być osobą, do której ludzie będą dzwonić o 2 nocy ze swoim problemem, chce pomagać im w każdy możliwy sposób. Nie chce by ktoś był samotny, tak czasem jestem ja.
— liliowadusza
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
tworcze
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid vialiliowadusza liliowadusza
tworcze

Napiłbym się piwa

Napiłbym się piwa na dachu

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa

Napiłbym się piwa na dachu i zapalił papierosa z Tobą

 

Reposted fromsadstory sadstory vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
3074 b8b2 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
tworcze
tworcze
9125 4c41 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
tworcze
9127 cfee 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl