Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

tworcze
1539 2f7b
Reposted fromscorpix scorpix viakotfica kotfica
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaesperer esperer
tworcze
0323 68e6
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaesperer esperer
tworcze
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viakotfica kotfica
tworcze
8241 cb47
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viakotfica kotfica
tworcze
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica

April 19 2017

tworcze
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viakotfica kotfica

April 08 2017

tworcze
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viainsatiability insatiability
tworcze
1813 10f7 500
Reposted fromjacoszek jacoszek viainsatiability insatiability
tworcze
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamrsmean mrsmean
tworcze
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamrsmean mrsmean
tworcze
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viamrsmean mrsmean
tworcze
0786 593a
Reposted frompesy pesy viakotfica kotfica
tworcze
4856 ccb7
Reposted fromlesmotsbizarres lesmotsbizarres viamrsmean mrsmean
tworcze
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viaZlaKobieta ZlaKobieta

April 04 2017

8039 9377 500
Reposted fromerial erial viainsatiability insatiability
tworcze
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viakotfica kotfica
4708 de6b 500

interitrend:

Follow Interitrend: Instagram | tumblr

Reposted fromtwice twice viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Nie umiałam go rozgryźć, ale w niczym mi to nie przeszkadzało. Dopóki był gdzieś blisko czułam, że wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno.
— “Mieszka u mnie paranoik” (via pulapkauczuc)
Reposted fromsoplica soplica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl