Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaanncey anncey
tworcze
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaanncey anncey
tworcze
0515 2d52
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
0469 6781
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
0466 72a6
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
0458 b6d1
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
8011 5de4
Reposted fromsnowlake snowlake viaanncey anncey
tworcze
1085 53ee
Reposted fromnezavisan nezavisan viaanncey anncey
tworcze
1303 a896
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
Reposted frombluuu bluuu viaanncey anncey
tworcze
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
tworcze
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love viaanncey anncey
tworcze
9711 1b56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
tworcze
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaavooid avooid
tworcze
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaavooid avooid

May 19 2017

tworcze
1235 eabe 500
tworcze
1639 5dfd 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
tworcze
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
5260 9c3d 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl