Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

tworcze
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viapchamtensyf pchamtensyf
tworcze
tworcze
6343 3021 500
tworcze
5616 bfb7
tworcze
8506 5382 500
tworcze
3062 d2ce 500
tworcze
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

August 26 2019

tworcze
Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, Szepty Charlotte

August 24 2019

tworcze
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viadreamboat dreamboat
tworcze
6748 68c0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viadreamboat dreamboat
2500 2f94 500
Reposted frombrumous brumous viaszarakoszula szarakoszula
tworcze
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
9810 0046 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
7361 361c 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
tworcze
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamboat dreamboat
tworcze
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy, kiedy wiedzą, co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viadreamboat dreamboat
tworcze
w końcu zrozumiałem, że świata nie zmienię, że inni są ambitniejsi, inteligentniejsi, bardziej zmotywowani ode mnie
— Houellebecq Michel

November 06 2018

tworcze
7573 8a6f
Reposted fromkrucza krucza vianimfomanka nimfomanka
tworcze
8436 9c46
Reading
Reposted fromzajebela zajebela vianimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl